Esther krijgt wat ze wil – Megillah 7


Door Sara Ronis

Laten we eerlijk zijn: het Boek Esther is vreemd. In tegenstelling tot de meeste boeken in de Tenach, speelt het zich af in Perzië. God wordt er niet één keer expliciet in genoemd. Het belangrijkste plotpunt is een huwelijk tussen een buitenlandse koning en een Joodse niemand. En de twee hoofdpersonen zijn Joden die vernoemd zijn naar Babylonische goden (Ishtar en Marduk). Het is onvermijdelijk dat wanneer ik mijn studenten het boek Esther leer, ten minste één van hen zijn hand opsteekt en vraagt: “Maar Dr. Ronis, waarom staat dit eigenlijk in de Bijbel?”

Mijn studenten weten niet dat dit een vraag is die Joden al duizenden jaren stellen. Sommige oude Joden vonden zelfs dat het helemaal niet in de Bijbel thuishoorde! De Joden die de Dode Zee Rollen verzamelden en bewaarden, bijvoorbeeld, hadden tenminste één exemplaar van elk bijbelboek (en veel boeken die niet in onze Bijbel staan) – allemaal behalve Esther! Het lijkt erop dat Esther niet echt in hun Bijbel stond.

Maar voor Joden, zowel in rabbijnse tijden als vandaag de dag, staat Esther wel in de Bijbel. Wat ons achterlaat met de vraag waarom? De daf van vandaag biedt ons twee versies van een werkelijk verrukkelijk antwoord:

De eerste versie suggereert dat Esther zelf gelobbyd heeft voor opname in de canon:

Rav Shmuel bar Yehuda zei: Esther stuurde naar de wijzen: Vestig mij voor toekomstige generaties. Zij stuurden naar haar: U zult de toorn van de volkeren over ons ontketenen. Zij zei tot hen: Ik ben al geschreven in de kronieken van de koningen van Media en Perzië.

Volgens Rav Sjmoeël bar Jehoeda schreef Esther, koningin van heel Perzië en zijn 127 provincies, aan de wijzen om erop aan te dringen dat haar boek in de canon zou worden opgenomen. De wijzen verzetten zich hiertegen en maakten zich met name zorgen over het einde van het boek en de feestelijke beschrijvingen van Joods geweld tegen niet-Joden. Esther wees hun bezorgdheid van de hand met het argument dat deze gewelddaden al zijn opgetekend in de officiële niet-joodse verslagen (misschien wel in dezelfde geschiedenisboeken die werden gebruikt om Ahasveros van zijn slapeloosheid af te helpen – zie Esther 6:1).

De tweede verklaring gaat over hetzelfde thema:

Esther stuurde naar de wijzen: Schrijf mij voor de toekomstige generaties.

Zij stuurden naar haar: “Heb ik niet driemaal voor u geschreven” (Spreuken 22:20), driemaal in de Bijbel en niet viermaal?

Totdat zij in de Torah een vers vonden geschreven: “Schrijf dit ter gedachtenis in het boek, en lees het Jozua voor: Ik zal de herinnering aan Amalek van onder de hemel uitwissen!” (Exodus 17:14) “Schrijf dit,” dat wat hier in Exodus en in Deuteronomium geschreven staat; “een gedenkteken,” dat wat in de Profeten geschreven staat, “in het boek,” dat wat in de megillah geschreven staat.

Laten we dit eens uitpakken. Zoals eerder, schrijft Esther de wijzen om aan te dringen op opname van haar boek in de canon. Maar de wijzen verzetten zich aanvankelijk tegen de eisen van koningin Esther. Zij lezen een vers in Spreuken (dat in zijn context gaat over Gods betrouwbaarheid en toewijding aan gerechtigheid) als een suggestie dat de Bijbel drie keer moet vertellen over de nederlaag van Amalek. En inderdaad, de Bijbel vermeldt de nederlaag van Amalek drie keer: Exodus 17:8-16, Deuteronomium 25:17-19 en I Samuel 15. Aangezien het Boek Esther naar Haman verwijst als een Agagiet, en Agag een afstammeling is van Amalek, zou het opnemen van het Boek Esther betekenen dat de nederlaag van Amalek in feite vier keer in de Bijbel werd vermeld en niet drie keer. Sorry, uwe majesteit, dat is er één te veel.

Maar je kunt niet echt nee zeggen tegen de koningin. En dus lezen de wijzen de Bijbel zorgvuldiger en merken op dat het boek Deuteronomium niet echt het verhaal vertelt van de nederlaag van Amalek, het beveelt ons alleen om het te onthouden. Probleem opgelost! We kunnen het boek Esther opnemen zonder de rabbinale lezing van Spreuken tegen te spreken.

De daf van vandaag vertelt mijn leerlingen dat zij niet de eersten zijn die zich afvragen waarom dit boek in de Bijbel staat – de rabbijnen vroegen zich dat ook af! En uit de discussie in de Talmoed blijkt dat ze eigenlijk vonden dat het er helemaal niet in moest staan – maar wat koningin Esther wil, krijgt koningin Esther.

Tot morgen!

Sara Ronis is universitair hoofddocent Theologie aan de St. Mary’s University in San Antonio, TX, waar ze cursussen geeft over de Hebreeuwse Bijbel en de interpretatie daarvan.

Een reactie plaatsen

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.