Haman: stof en sterren – Megillah 16


Door Rabbi Jeremy Rosen

Als de Gemara al ambivalent was in de manier waarop hij Vashti behandelde, of dubbelzinnig over Esther, dan is zijn agenda met Haman duidelijk: Een groot deel van de pagina van vandaag houdt zich bezig met het vernederen van deze schurk en het overdrijven van zijn val uit de macht, wat in zekere zin in tegenspraak is met Spreuken 24:17, waarin staat: “Als uw vijand valt, verheugt u dan niet.”

Is er een uitzondering voor genocidale maniakken? Misschien. Haman krijgt vandaag de dag weinig waardering, maar de Talmoed vindt een manier om deze blijmoedige aanval te verzachten door positieve dingen te zeggen over Haman’s entourage. We beginnen met dit vers:

En Haman verhaalde aan Zeresh zijn vrouw en aan al het volk dat hij liefhad, alles wat hem was overkomen. Toen zeiden zijn wijze mannen en Zeresh zijn vrouw tegen hem: “Indien Mordechai, voor wie gij begonnen zijt te vallen, afstamt van de Judeeërs, dan zult gij hem niet overwinnen, maar gij zult zeker voor hem vallen.” (Esther 6:13)

De rabbijnen, altijd goede lezers van de tekst, merken op dat eerst Zeresh, de vrouw van Haman, wordt genoemd vóór zijn andere “geliefden”. Maar dan keert de tekst de volgorde om, en noemt de “wijzen” eerst en Zeresh als tweede. Eén manier om dit te begrijpen is om te suggereren dat Zeresh misschien geliefd was, maar niet wijs. De Gemara heeft echter een andere kijk op Haman’s adviseurs:

Het noemt hen “zijn geliefden,” en in het vervolg van het vers noemt het hen “zijn wijze mannen.” Rabbi Yohanan zei: Hieruit leren we dat wie iets wijs zegt, ook al is hij van de volkeren der wereld, een wijs man wordt genoemd.

Wijsheid, zo blijkt, kan zelfs bestaan onder de goddeloze naties. (Haman zou afstammen van de onvergeeflijke Amalekietische clan.) Maar, zoals het Boek Spreuken ons herinnert, wijsheid is een weg naar gerechtigheid. Dus kunnen deze wijze raadgevers echt zo goddeloos zijn? Misschien niet. De Talmoed herinnert ons eraan dat het Zeresj was die voorstelde dat Haman een schavot zou bouwen om Mordechai aan op te hangen – niet de wijze raadgevers. De Talmoed erkent hiermee dat er inderdaad wijsheid bestaat buiten de grenzen van de Joodse wereld – en misschien zelfs onder de rechtvaardig beschimpte Amalekieten.

Bovendien wordt aan de niet-Joodse adviseurs getoond dat zij kennis hebben van de Joodse geschiedenis. Bedenk dat zij naar Mordechai verwijzen als een Judeeër, niet als een Jood. Het woord Judeeër kan gebruikt worden om Joden aan te duiden, maar het kan ook specifiek verwijzen naar mensen die afstammen van de stam van Juda. Zoals de rabbijnen uitleggen, redeneerden Haman’s wijze mannen:

Als Mordechai van de andere stammen zou afstammen, zou je nog over hem kunnen zegevieren, maar omdat hij van de stam van Juda, Benjamin, Efraïm of Manasse is, kun je niet over hem zegevieren.

Hoe weten de wijze raadgevers dit? Omdat zij de Schrift kunnen citeren:

Wat Juda betreft, het bewijs hiervan is zoals er geschreven staat: “Uw hand zal op de nek van uw vijanden liggen.” (Genesis 49:8)

Dit citaat maakt deel uit van Jakob’s stervende zegen aan Juda aan het eind van Genesis, en het geeft aan dat hij als overwinnaar over zijn vijanden uit de strijd zal komen. Daarom had Haman nooit een kans tegen een Judeeër. En het bewijs dat Haman niet kan zegevieren over de andere drie genoemde stammen?

Zoals er over hen geschreven staat: “Voor Efraïm en Benjamin en Manasse, roep Gods toorn machtig aan.” (Psalmen 80:3)

Zoals we kunnen zien, zijn deze raadgevers niet alleen wijs en rechtvaardig, ze zijn onderlegd in de Bijbel! Inderdaad, zelfs hun woorden zijn zorgvuldig gekozen om verborgen betekenissen te onthullen. Zoals ze tegen Haman zeggen, terugkerend naar het vers waar we mee begonnen:

“Maar u zult zeker voor hem vallen (nafol tippol).” (Esther 6:13)

Rabbi Yehuda bar Ilai interpreteerde dit vers homiletisch: Waarom de herhaling van het woord vallen? De wijze mannen zeiden tegen Haman: Dit Joodse volk wordt vergeleken met het stof van de aarde, en het wordt ook vergeleken met de sterren aan de hemel. Dit leert u, dat wanneer zij nederdalen, zij nederdalen tot het stof, en wanneer zij opstaan, zij opstaan tot de sterren.

De wijze raadgevers van Haman zijn niet alleen gericht op een groter goed dan we zouden verwachten en in staat om de Bijbel te citeren, maar gebruiken ook het soort rijke taal die vele lagen van betekenis overbrengt. Ze verdubbelen het woord voor vallen (in de meest duidelijke betekenis van het vers is dit een grammaticaal element dat puur voor de nadruk wordt gebruikt) om aan te geven hoe ver de Joden kunnen vallen, maar ook hoe hoog ze kunnen reiken. Als zij dwalen, kunnen zij afdalen tot in het stof. Maar als zij kiezen voor wat juist is, zijn de sterren letterlijk de grens.

Een reactie plaatsen

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.